MediLease en stichting Zorgethiek

MediLease draagt de stichting Zorgethiek een warm hart toe. Deze stichting bestaat uit een groep onderzoekers met een gemeenschappelijk aandachtsgebied, namelijk de zorgethiek. Zij werken samen in twee verbanden. Dit zijn de Leerstoelgroep Zorgethiek, een onderdeel van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarnaast is er de Onderzoeksgroep Care and Contested Coherence (CCC). Deze bestaat uit alle leden van de Leerstoelgroep Zorgethiek plus onderzoekers van binnen en buiten de Universiteit van Tilburg en Universiteit voor Humanistiek.

Zorgethiek

Zorgethiek (in het Engels ‘ethics of care’) is een politiek-ethische stroming, die wil begrijpen hoe zorg in elkaar zit door op een bepaalde manier te kijken. Zij kijkt naar de samenleving en kiest daarbij ‘zorg’, en met name zorgrelaties en –structuren als venster. In de jaren ’80 is zorgethiek opgekomen vanuit de feministische ethiek, waar aandacht ontstond voor zorg als structuur binnen gemeenschap. De zorgethici richten zich voornamelijk op gezondheidszorg als domein van de samenleving.

Het uitgangspunt van zorgethiek is de gedachte dat er in iedere vorm van zorg iets zit wat ‘goed’ is. Dat goede is meer dan ‘ nuttig’, ‘efficient’ of aangenaam’. Het is moreel van aard: het heeft te maken met een goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties. Zorgethiek kijkt naar zorg met een bijzondere aandacht voor het unieke en specifieke van situaties, het feit dat zorgbetrekkingen altijd afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen, het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn op grond van hun lichamelijkheid en het belang om in relatie te gaan staan met iemand die zorgafhankelijk is om te ontdekken wat goed is voor hem of haar.

Website

Via de website zorgethiek.nu, die sinds oktober 2008 online is, wil de stichting de aandacht voor zorgethiek bevorderen. Dat doet men door het aanbieden van een breed palet aan achtergrondinformatie, het belichten van actuele kwesties en het presenteren van zorgethici uit andere landen. De redactie van de site bestaat uit stafleden, onderzoekers, studenten en oud-studenten van de master Zorgethiek en Beleid. Zorgethiek.nu heeft als motto: ‘understanding care’. Ten gunste van de zorgprofessionals en de mensen waarmee zij dagelijks van doen hebben.

MediLease is van mening dat medische apparatuur een rol kan spelen in de humane kant van de zorg. Daarom wordt samen met stichting Zorgethiek in kaart gebracht hoe patientvriendelijk bepaalde apparatuur is. Deze bevindingen zullen op deze website nader aan de orde gaan komen. Want een goede zorg is een humane zorg.