Medische specialisaties

We zijn lease experts die uw branche goed kennen

MediLease wendt haar ervaring graag aan om (mogelijke) klanten zo direct mogelijk aan te spreken in hun vakgebied. Op basis van de vele cases die ons bedrijf rijk is, hebben we een indeling gemaakt van medische specialisaties maar zodra u zichzelf niet herkend in een van de opties, dan nodigen we u van harte uit om toch uw vraag aan ons te stellen. Want ook uw groei kunnen we financieren met een slimme leaseconstructie.

We kennen veel besluitvormingsprocessen. We kennen ook de overwegingen die daarbij worden gemaakt en de mensen die erbij worden betrokken. Raden van Bestuur, (financieel) directeuren, zorgondernemers, medische specialisten, zelfstandige beroepsbeoefenaars, externe adviseurs… we spreken ze allemaal graag om ze te overtuigen van de voordelen van leasen.

Tandheelkunde

tandheelkunde

Poliklinieken en zelfstandige behandelcentra

Veterinaire geneeskunde

dierengeneeskunde

Laboratoria

laboratoria

Farmacie

Algemene -, topklinische – en academische ziekenhuizen

Optieken

optieken

Medicijn ontwikkeling

farmaceutische industrie

Plastische chirurgie

Cosmetische chirurgie

Fysio en fitness

fitness apparatuur leasen

Beauty centers

beauty center lease

Domotica en robotica

robotica leasen