MediLease

Apotheek overname, apotheek robots financieren of meer weten over leasing?

Het kan zijn dat u voor een apotheek overname staat, op het punt staat om te investeren in uw apotheek, een apotheek robot te financieren of simpelweg meer wilt weten over het financieren als apotheker. Hierbij dient u als apotheker strategisch om te gaan als het op het financieren van een apotheek neerkomt. Dat begrijpen wij al te goed.

Als apotheek heeft u een belangrijke taak, namelijk het managen van een permanente stroom medicijnen die gehele dag aan patiënten worden uitgegeven. Ook worden er door apothekers nog steeds medicijnen samengesteld volgens een vastgelegde receptuur. Het selecteren van het merk voor het generieke medicijn is een dagelijkse taak. Niet te vergeten de medicatiebewaking, het consistent controleren of de patient de afgeleverde medicatie zonder problemen kan gebruiken. De KNMP noemt dit zelfs de belangrijkste taak van de apotheker. Voor bovengenoemde taken is een hele set van digitale hulpmiddelen ter beschikking om de apotheek te ondersteunen. Om een voorbeeld te geven: apotheek robots die uitgifte van medicijnen toegankelijker maken.

Leasing kan een uitkomst voor u zijn, onder andere:

  • Om uw liquide middelen en kredietlijnen vrij te houden, zodat u deze elders kunt besteden;
  • Om een gezonde groei te kunnen realiseren;
  • Om inkomsten en uitgaven synchroon te laten lopen onder het mom van 'pay as you earn'.

Investering in gedachten? Bereken hier uw maandbedrag!

Vul het bedrag in van de door u gewenste financiering exclusief BTW. Dit kan met bedragen tussen de €5.000 en €100.000. Meer dan €100.000 investeren? Bekijk de mogelijkheden van MediLease PRO.

  • Voer een getal groter dan of gelijk aan 99999 in.

Voorbeelden van apparatuur binnen de apotheken branche

ROWA apotheek robots

Robopharma apotheek robots

E apotheek robots

KLS apotheek robots

En nog meer, zoals:

Apostore apotheek robots

Waarom investeren als apotheker belangrijk is

Vergrijzing en blijvende druk op kosten

Parallel aan de vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg binnen de apotheken branche. Het percentage chronisch zieken en het aantal patiënten met complexere medicatie stijgt jaarlijks. Tevens heeft de individualisering van de maatschappij tot gevolg dat naast de groei, ook de diversiteit in zorgvraag toeneemt.

Er is een wens om de zorgkosten betaalbaar te houden, terwijl er steeds meer complexere taken voorkomen tegen steeds lagere inkomsten en de druk op kosten blijft. Kortom, investeren in innovatieve apparatuur die taken kan overnemen en efficiënter verwerkt wordt vrijwel noodzakelijk.

Toenemende administratieve lasten

Een apotheker krijgt te maken met toenemende administratieve lasten door onder andere de AVG en FMD die beide vanaf 2019 van kracht zijn. Zo heeft de AVG veel impact op de manier en inhoud van gegevensopslag, toegankelijkheid van gegevens en beveiliging en volgens FMD moet een receptplichtig geneesmiddel in Europa moet vanaf 2019 een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database.

Kortom, in de apotheken branche dient er geld en energie te worden gestoken in innovatie. Door medicijnuitgiften te automatiseren en dataverwerking te optimaliseren wordt de kans op fouten aanzienlijk verkleind. Door prijsdalingen en verbeterde specificaties kan het leasen van apotheek robots een rendabele oplossing bieden en resulteren in een efficiëntere en goedkopere medicijndistributie.

Met financial lease kunt u met uw apotheek recht hebben op de investeringsaftrek. Benieuwd hoe dit voor u is geregeld?

U komt als apotheker in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor uw apotheek. Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken, is afhankelijk van de situatie waarin u zich als apotheker bevindt.

Als eenmanszaak kunt u een beroep doen op de investeringsaftrek. Het effect is hierbij maximaal 52% en de aftrek kan hierdoor oplopen tot wel €8.347.

Bereken nu uw bedrag per maand

Als eenmanszaak kunt u een beroep doen op de investeringsaftrek. Het effect is hierbij maximaal 52% en de aftrek kan hierdoor oplopen tot wel €8.480.

Investeringen in 2020 Investeringsaftrek
niet meer dan € 2.400: € 0
€ 2.401 t/m € 58.238: 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848: € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544: € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544: 0%

Voor de bovenstaande berekening is rekening gehouden met de informatie op de website van de Belastingdienst. De berekening was als volgt: 52% van €16.307 = €8.480

Als v.o.f. kunt u een beroep doen op de investeringsaftrek. Het effect is hierbij maximaal 52% en de aftrek kan hierdoor oplopen tot wel €8.347.

Bereken nu uw bedrag per maand
Als VOF kunt u een beroep doen op de investeringsaftrek. Het effect is hierbij maximaal 52% en de aftrek kan hierdoor oplopen tot wel €8.480.

Investeringen in 2020 Investeringsaftrek
niet meer dan € 2.400: € 0
€ 2.401 t/m € 58.238: 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848: € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544: € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544: 0%

Voor de bovenstaande berekening is rekening gehouden met de informatie op de website van de Belastingdienst. De berekening was als volgt: 52% van €16.307 = €8.480

Als besloten vennootschap kunt u een beroep doen op de investeringsaftrek. Het effect is hierbij maximaal bij een vennootschapsbelasting van 20% en de aftrek kan hierdoor oplopen tot wel €3.210.

Bereken nu uw bedrag per maand

Als BV kunt u een beroep doen op de investeringsaftrek. Het effect is hierbij maximaal 20% en de aftrek kan hierdoor oplopen tot wel €8.347.

Investeringen in 2020 Investeringsaftrek
niet meer dan € 2.400: € 0
€ 2.401 t/m € 58.238: 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848: € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544: € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544: 0%

Voor de bovenstaande berekening is rekening gehouden met de informatie op de website van de Belastingdienst. De berekening was als volgt: 20% van €16.051 = €3.262

U bent drie stappen verwijderd van uw nieuwe bedrijfsmiddelen

Bereken het maandbedrag

Ontvang een vrijblijvende offerte

Onderteken de overeenkomst en gebruik uw apparatuur!

Benieuwd wat leasing voor uw apotheek doet?

Bovenaan de website kunt u een schatting maken van het maandbedrag dat past bij uw investering, vervolgens nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Met hartelijke groet,
Suzanne Silewanebessy en Arna Janssen

Bereken nu uw bedrag per maand

Meer informatie ontvangen? Mail ons op info@medilease.nl