Medicijn ontwikkeling

De trend in de farmaceutische industrie is, gezien lange doorlooptijden en het risico, dat het ontwikkelen van medicijnen overlaten wordt aan gespecialiseerde bedrijven al dan niet verbonden aan universiteiten waar zeer gespecialiseerde en zeer gemotiveerde teams werken aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Enkele van deze bedrijven zijn instaat uit te groeien tot grote beursgenoteerde bedrijven.

Voor het ontwikkelen van nieuwe en baanbrekende medicijnen is fundamentele en klinische kennis essentieel. Medici, farmaceuten, biochemici, scheikundigen en wiskundigen van de werken nauw samen om bouwstenen en aangrijpingspunten voor nieuwe medicijnen te vinden en het ontwikkelproces efficiënter te maken.

De investeringen zijn aanzienlijk en zorgen over de kasstromen zijn aan de orde van de dag want zeker dit type bedrijven kunnen alleen overleven als de vereiste kasmiddelen aanwezig zijn. Het maken van winst heeft een lagere prioriteit. Er is een permante druk op investeringen in specialisten en apparatuur. Het beschikbaar hebben van, met name innovatieve apparatuur, kan bepalend zijn voor slagen van het onderzoek.

Velen van de hierboven beschreven problematiek heeft iets te maken met beslissingen over het inzetten van financiële middelen. Een onderwerp waar de leasing experts van MediLease bij uitstek verstand van hebben. Zullen we daar samen eens over spreken? We denken mee over uw toekomstplannen en ontzorgen u van A tot Z.

Medilease PRO
Medilease GO