Investeren zonder budget

Voor nieuwe leasecontracten geldt dikwijls wanneer deze gedurende het jaar worden gestart, ze geen invloed hebben op de lopende budgetten van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit komt omdat er gedurende een beperkte periode van dat jaar slechts een vast maandbedrag wordt gefactureerd. Dit houdt in dat er zonder budget geïnvesteerd kan worden en dat de voordelen van de nieuwe apparatuur onmiddellijk kunnen worden ingezet.
Indien apparatuur wordt vervangen kan dit eveneens vaak zonder dat er een budgetverhoging noodzakelijk is. De investering wordt ook dan gefinancierd door de slimme leaseconstructie. Op deze wijze kan de beleidsvorming worden gestuurd op exploitatie in plaats van op financiële investeringen en kan uitstel of afstel van de innovaties genoegzaam worden voorkomen. Leasing is zodoende ook een uitgekiend middel waarmee scherper op kosten gestuurd kan worden, bovendien biedt de financieringsvorm de vereiste transparantie.

Medilease PRO
Medilease GO