Lease als maatwerk

MediLease is geen bancaire leasefabriek want leasen is meer dan een tarief vinden wij. Ieder mens, ieder bedrijf en iedere lease is uniek. Vandaar dat we spreken over lease als maatwerk. Er zijn namelijk zoveel variabelen dat we bij een leaseaanvraag eerst een goed gesprek met u willen hebben om uw organisatie, uw plannen en uw wensen goed te begrijpen. Op basis van de verkregen inzichten adviseren we u over de (on)mogelijkheden. We streven ernaar u een leasecontract aan te bieden dat u als gegoten past en waarmee u uw zorgpraktijk toekomstgericht kunt optimaliseren. We zorgen ervoor dat u maximaal profiteert van de voordelen die leasing te bieden heeft, zeker afgezet tegen koop / lening. Leasen via MediLease PRO draait niet alleen om de financiën, bij ons is lease een service die brede ondersteuning biedt en u bedrijfsmatig ontzorgt.

Medilease PRO
Medilease GO