Profiteer van onze kennis en ervaring

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zag de medische wereld er anders uit dan nu. Vooral op technologische gebied is er sindsdien veel vooruitgang geboekt. MediLease heeft veel van die ‘sprongen voorwaarts’ mogen financieren. We hebben veel zorgprofessionals in staat kunnen stellen mee te groeien met de ontwikkelingen en innovaties in hun vakgebied. Het is onze missie geworden: we willen groei mogelijk maken in de zorg. We hebben in de loop van die ruim dertig jaar de do’s en don’t’s van de medische sector goed leren kennen. We weten waar de pijnpunten zitten, hoe we die kunnen wegnemen door mee te denken en vooruit te kijken en hoe we tot bevredigende financieringen kunnen komen. Mede daarom onderhouden we langdurige relaties met onze klanten. Zij vertrouwen op ons oordeel en wij zijn altijd beschikbaar als sparringpartner en adviseur. Wij selecteren onze medewerkers op de competentie om in die behoefte te kunnen voorzien. Maar MediLease kent ook de huidige vraagstukken in de zorg als geen ander en speelt er samen met haar opdrachtgevers handig en effectief op in. We noemen enkele actuele punten:
• de voorfinanciering DOT/DBC.
• het werken met budgetten
• het eigen vermogen
• gevraagde zekerheidstellingen
• groei zelfstandige specialisten
• moeizame ict toepassingen
• de overkill aan innovaties en noviteiten
• digitalisering
• zorg op afstand (domotica)
• werkkapitaal versus investering

Profiteer van onze kennis en ervaring. We stellen die graag beschikbaar aan u als we daarmee ook uw praktijk als publieke zorginstantie of als particuliere zorgverlener kunnen versterken. Daarvoor zijn we er. Neem met ons op.

Medilease PRO
Medilease GO