Verantwoord ondernemen volgens Medilease

De verantwoordelijkheid van MediLease stopt niet als het leasecontract is getekend of als de leasetermijn is verstreken. We zijn een zelfbewuste organisatie die ook haar maatschappelijke verantwoording serieus neemt. Dat doen wij op verschillende manieren.

• Allereerst en indien mogelijk, sturen wij onze opdrachtgevers aan op het investeren in apparatuur die het milieu zo min mogelijk belast. Gezien de hoeveelheid technologische ontwikkelingen in de sector, zijn er immers vaak duurzamere of minder belastende alternatieven voor handen.

• Wij vragen onze leveranciers en partners daarbij een actieve rol te spelen qua productontwikkeling, begeleiding en advisering.

• Aan het einde van de leasetermijn of bij tussentijdse upgrading van bedrijfsmiddelen (operationele lease), wanneer de betreffende apparatuur wordt geretourneerd aan MediLease, beoordelen we of de vervangen apparatuur nog voldoet aan de actuele milieu- en gebruiksnormen. Als dat het geval is wordt de apparatuur ‘refurbished’ aangeboden aan marktpartijen voor een tweede gebruiksleven. Dan worden alle onderdelen die kunnen slijten vervangen, waardoor het apparaat weer prima functioneert en nog lang dienst kan doen in een andere gebruiksomgeving.

• Als het apparaat te sterk verouderd is qua milieu- en gebruiksnormen, draagt MediLease het over aan gespecialiseerde bedrijven. Sims Reclycling Solutions is bijvoorbeeld een door MediLease geselecteerd bedrijf. Dit toont de wijze waarop zij apparatuur verwerken.

• Als apparatuur wordt geretourneerd bevat het vaak nog vertrouwelijke data. Deze informatie wordt volgens de heersende richtlijnen verwijderd. Bij het afvoerproces wordt eveneens de wet- en regelgeving qua kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid strikt nageleefd.

• Sowieso mogen we stellen dat operationele lease ten opzichte van koop, de situatie voorkomt dat verouderde apparatuur te lang wordt gebruikt. Aan het einde van de leasetermijn of tussentijds, kunt u immers overstappen naar modernere, vaak milieubewustere apparatuur. Meestal vermindert die overstap bovendien de onderhoudskosten.

Wilt u meer weten over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van MediLease, neem dan gerust met ons op.

Medilease PRO
Medilease GO