Checklist leveranciers

Procedure

Zo werkt het:
• Indien een (potentiële) klant belangstelling toont voor een lease, vraagt u MediLease een offerte hiervoor op te stellen.
• Stuur betreffende NAW gegevens, KvK nummer en uw offerte naar MediLease (info@medilease.nl) en geef aan waar de offerte heen gestuurd moet worden.
• Geef aan of de BTW in de financiering moet worden opgenomen.
• MediLease doet een kredietcontrole.
• MediLease stelt de gewenste offerte op en motiveert alle opties.
• In de offerte wordt ook een verzekering voor de apparatuur aangeboden.

Vervolgens
• Bij de offerte is een acceptatie formulier gevoegd. Hierop geeft de cliënt aan of alles naar wens is geleverd en verlopen.
• Nadat MediLease de offerte ondertekend retour heeft ontvangen en er een finaal kredietakkoord is, wordt het leasecontract opgemaakt en ter ondertekening naar de klant gestuurd.
• Nadat wij dit retour hebben ontvangen, ontvangt de leverancier een orderbevestiging. Dit houdt in dat er formeel besteld wordt en er geleverd kan worden.
• Na levering stuurt de partner / leverancier een rekening op naam van MediLease naar info@medilease.nl of postbus 24 5260 AA Vught.
• Na installatie en oplevering dient de klant het acceptatie formulier ondertekend te retourneren waarmee wordt aangegeven dat alles naar wens is verlopen.
• De datum van ondertekenen is de startdatum van het contract.
• Na ontvangst van het acceptatie formulier wordt de partner / leverancier betaald.

Aandachtspunten voor de leverancier

• Controleer voor levering bij MediLease of er een door beide partijengetekende leaseovereenkomst aanwezig is. Indien dit niet het geval is zal MediLease de leverancier niet betalen.
• De factuur dient op naam van MediLease te staan met vermelding van de uiteindelijk klant.
• Deze dient ook zeer gedetailleerd te zijn voor wat betreft de geleverde objecten, opties, serienummers en dergelijke.
• Leveranciers hebben ook de mogelijkheid de facturen elektronisch te versturen naar: facturen@MediLease.nl.
• Na betaling door MediLease zal het eigendom op MediLease over gaan.