De noodzaak van innoveren

De technologische ontwikkelingen in de zorg zijn niet te stuiten. Dat is goed nieuws voor de patiënt want al die vernieuwingen beogen de kwaliteit van zorg te verhogen. Voor zorgprofessionals zijn er echter meer redenen die innoveren noodzakelijk maken.

Vergrijzing
Het aantal senioren groeit explosief de komende jaren. De druk op zorgverleners neemt hierdoor toe alsmede hun behoefte aan efficiency verbetering. Om aan die groeiende zorgvraag te kunnen voldoen zijn er investeringen nodig die het zorgproces versnellen of die bijvoorbeeld zorg op afstand mogelijk maken. Er wordt wel gesteld dat innoveren in deze context noodzakelijk is om de zorg betaalbaar te houden voor de patiënt.

Langere levensverwachting
We leven steeds langer. Dat komt door de gezonder wordende levensstijl van de meeste mensen maar vooral ook door onze hoogstaande zorg. We ontwikkelen steeds meer levensreddende vaardigheden en hulpmiddelen. Daardoor groeit de zorgvraag in de breedte maar ook in de diepte. De complexiteit neemt toe waardoor gerichte investeringen onontbeerlijk zijn.

Bewustere levenshouding
Men is zich steeds meer bewust van de kwaliteit van leven en zorg. Het internet en de veranderende patiëntrelatie dwingt de zorgprofessional tot het gebruik van slimme ICT toepassingen en moderne communicatiemiddelen. De patiënt stelt steeds hogere eisen aan de flow van medische gegevens, aan het zorg- en beslissingsproces en aan de communicatie. De moderne zorgprofessional investeert in moderne communicatiemiddelen.

Digitalisering
Door de digitalisering in de zorg verlopen processen beter en sneller dan vroeger. De overheid stimuleert de toepassing van slimme digitale hulpmiddelen volop  binnen het kader van e-Health. Met het gebruik van die digitale toepassingen groeit ook de afhankelijkheid ervan. De fabrikanten van medische apparatuur en communicatiemiddelen bedenken doorlopend toepassingen die betere resultaten geven, sneller functioneren of anderszins de uitoefening van uw beroep bevorderen. Niet bijblijven, niet investeren in innovaties is nauwelijks een optie.

Medilease PRO
Medilease GO